Barnevelder

Barnevelder


Barnevelder er en Hollandsk rase som er kjent for sine gode eggleggninsevner av store mørkebrune egg. De er flink å finne mat ute, og er ikke særlig vanskelig å drive oppdrett på.


Vekt:

Hane: 3 – 3,5 kg.

Høne: 2,5 – 2,75 kg.


Egg:

Minstevekt: 60g.

Idealvekt: 66g.

Skallfarge: Meget mørkebrun, gjerne med prikker


Godkjente fargevarianter: Hvit, sort, brun sort dobbelrandet, brun blå dobbelrandet, søl sort dobbeltradet, legbarfarget og mørkebrune.


Brun sort dobbelrandet Barnevelder utsilt på Landsutstillingen 2018