Oddbjørg Olsen

HJEMME HOS..

Oddbjørg OlsenJeg vokste opp på en liten øy som het Hillesøy nord/vest for Bømlo. Her hadde vi en liten gård med 2 kuer, 1 okse, 2 sauer og en gris som ble slaget til jul . Sommeren 1953 kom en nabo kone med en papp kasse, der hadde hun en høne med 12 kyllinger. Jeg var 6 år, og ble helt betatt av disse kyllingene, jeg hadde jo aldri sett høns før. Det ble lagt et hus av en stor trekasse, og en uteplass. Jeg kunne sitte i flere timer å snakke med kyllingene. Etter vært ble denne plassen for liten, og hønsene måtte flytte inn til kuene. Det ble også klart at det var 10 høner og 2 haner. Året  etter ble det bygget et hønsehus.


I 1961 flyttet vi her fra til Sverige. Jeg flyttet tilbake til Norge 1979, for da hadde jeg møt min nåværende sambuer.. Drømmen om å ha høns har levd hos meg hele livet. I 1996 gjorde jeg et forsøk på å ha noen høns. Det ble litt for slitsomt da jeg var avhengig av ferge til og fra jobben. Så i 1999 solgte jeg hønsene og flyttet til byen igjen.

I 2005 kjøpte jeg og sambueren min en eiendom på Sotra, Høyland. I 2009 kunne jeg gå av med AFP. Da fikk jeg sambueren til å bygge et hønsehus. De første hønsene jeg kjøpte var jærhøns, ettersom det var en norsk rase. Senere på året 2009 var jeg på besøk i Skåne, der fikk jeg kjøpe 6 egg av Skånske blommehøns. Disse hønsene er jeg veldig begeistret av. De er rolige og lett å få tam.


Jeg har også forsøkt dansk land. men disse var jeg ikke så heldig med, litt for mye innavl tror jeg. Det siste hønsene jeg har begynt med er Islandhøns, de minner meg om mine barndoms  høns. Jeg krysset jær med Islandhøns, og fikk noen sterke og vitale høns. En liten kylling på ca 4 uker klarte å fly opp på vaglen som er 106 cm høyt, dette imponerte meg.


Jeg skulle  ønske at vi kunne lage en norsk landrase av jær og islandhøns. Svenskene er mye flinkere å bevare hønsene som de en gang var. De selger høns med genbank- bevis. Dessverre er det ingen interesse for det her i landet, det synes jeg er trist.


- Oddbjørg Olsen.

"Jeg var 6 år, og ble helt betatt av disse kyllingene, jeg hadde jo aldri sett høns før"